Ineke Damen – Schilder / Painter

Doeken vol met figuranten, dieren, plant vormen, objecten. Brutale kleuren, alles voor en naast elkaar geschilderd zodat het past en een eigen verhaal vertelt.

Vage ideeën, scenes of settings zijn vertrekpunt die in meerdere schilderlagen leiden tot een complexe en schijnbaar ongeordende voorstelling. Ik voeg steeds figuren, dikke verfvlekken en ook fijnere details toe. Veel hiervan verdwijnt weer, omdat het toch niet past. Zoals in ‘Banquet’, waar veel verschillende figuren de revue zijn gepasseerd.

Ik kijk vaak vanuit mijn ooghoek naar het doek en neem impulsieve beslissingen. De enige manier is de verf, het oog en de hand te volgen om betovering en een samenhang te ontdekken. Langzaam komt het beeld naar de voorgrond.

Voorbeelden die ik uit films, theater, en herinneringen uit boeken haal, verwerk ik op een associatieve manier. Het werk lijkt een eigen wereld uit een onbepaalde tijd in het verleden. Je ziet bijna geen moderne verschijningsvormen, eerder een soort speelse historiestukken. 

Canvasses full of extras, animals, plants, objects. Brutal colors, everything for and next to each other painted so that it fits and tells its own story.

Vague ideas, scenes or settings are the starting point that lead to a complex and seemingly disordered performance in several layers of painting. I always add figures, thick paint stains and also finer details. Much of this disappears again, because it does not fit. Like in ‘Banquet’, where many different figures have been reviewed.

——————

I often look at the canvas from the corner of my eye and make impulsive decisions. The only way is to follow the paint, the eye and the hand to discover enchantment and coherence. Slowly the image comes to the foreground.

Examples I extract from films, theater, and memories from books, I process in an associative way. The work seems to be a world of its own from an indefinite period in the past. You see almost no modern forms, rather a kind of playful history pieces.