Ineke Damen – Schilder / Painter

Doeken vol met figuren, dieren, plant vormen, objecten. Brutale kleuren, alles voor en naast elkaar geschilderd zodat het past en een eigen verhaal vertelt.

Vage ideeën, scenes of settings zijn vertrekpunt die in meerdere schilderlagen leiden tot een complexe en schijnbaar ongeordende voorstelling. Talloze elementen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben, maar toch een innige relatie aangaan met elkaar.

Ik kijk vaak vanuit mijn ooghoek naar het doek en neem impulsieve beslissingen. De enige manier is de verf, het oog en de hand te volgen om betovering en een samenhang te ontdekken. Langzaam komt het beeld naar de voorgrond.

Voorbeelden die ik uit films, theater, en herinneringen uit boeken haal, verwerk ik op een associatieve manier. Het werk lijkt een eigen wereld uit een onbepaalde tijd in het verleden. Je ziet bijna geen moderne verschijningsvormen, eerder een soort wonderbaarlijke historiestukken. 

Lees wat Alex de Vries van Mister Motley magazine over mijn werk schreef  (Read the article of Alex de Vries from Mister Motley magazine): 

https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/atelierbezoek-ineke-damen

Canvasses full of extras, animals, plants, objects. Brutal colors, everything for and next to each other painted so that it fits and tells its own story.

Vague ideas, scenes or settings are the starting point that lead to a complex and seemingly disordered performance in several layers of painting. Countless elements, having nothing in common at first sight, but yet deeply related.

I often look at the canvas from the corner of my eye and make impulsive decisions. The only way is to follow the paint, the eye and the hand to discover enchantment and coherence. Slowly the image comes to the foreground.

Examples I extract from films, theater, and memories from books, I process in an associative way. The work seems to be a world of its own from an indefinite period in the past. You see almost no modern forms, but instead miraculous history pieces.